H2O PAVİLYONU 2017

PROJE BİLGİLERİ:

  • Kategori: Mimari Tasarım / Konsept
  • Yıl: 2017
  • Ekip: Oğuz Emre Bal, Fatih Tanrıverdi
  • Fotograflar: Barış Enselioğlu
  • Animasyon: Oğuz Emre Bal

1997 yılda Lars Spuybroek’in tasarladığı deneysel mimarlığın önemli örneklerinden water pavillion, etkilişmli mimari tasarımı düşüncesinin şekillenmesinde önemli bir ilham kaynağı olmuştur.

Bu sebeple yapılışının 20 yılını, projenin bir ikinci versiyonunu yaparak kutlamayı ve projenin düşünsel anlamda bir sonraki versiyona evrilerek büyümesini istedik.

Projenin tasarım çıkış noktası, ilk projede olduğu gibi suyun çeşitli fiziksel akışkanlığı içinde sürüklenen bir nesnenin yaşadığı su deneyimini yaşatmak, aynı zamanda suyun farklı fiziksel durumlardaki davranışlarını görünür hale getirmektir.

Imaj 1

İmaj 1’de suyun bükülmüş zaman-mekanda, yönlendirilmiş yer çekimine akarak mekan üretmesi.

H20 Pavilyonu’nun malzemesi su’dur. Su hiçbir aracı gerektirmeksizin, bir şelaleden yerçekimi doğrultusunca kendi halinde aktığı gibi bir perde oluşturarak akmaktadır. Buradaki farklılık ise su pavilyonunda su bükülmüş bir zaman-mekanda, yönlendirilmiş bir yerçekimine doğru akmasıdır ve bu mekanın formunu belirler. Değişen yerçekimsel alanlar mekanın formunu da aynı doğrultuda değişmesine yol açar.

H2O pavilyonunda interaktif sensörlerden ve yerçekimi bükücülerinden oluşan sistem ortam deneyimini devingen ve etkileşimli kılmaktadır. Devingen mekanla, beden birlikte oluşturdukları değişken mekan içinde biribirlerini etkileyecek rollere sahiptir ve ortam içinde duyarlı / akıllı öğeler konumundadırlar. H2O Pavilyonu 2017’de yatayın düşeye, tavanın zemine karışması gibi yapısal dönüşümler; akıllı yazılımların kontrolünde tamamen eriyerek anlık olarak kurulup yıkılan, kullanıcı ile etkilenen bir anlık-mekan haline gelmiştir.

Bibliography:

1- spuybroek, l., 1998. motor geometry, architectural design, 68, 49-52.